Der findes mange forskellige teorier og metoder til at arbejde med psykologiske problemer som lavt selvværd, angst, depression, stress, sorg, jalousi, parforholdskriser osv.

I mit kliniske arbejde med netop disse problematikker har jeg fundet, at der er særligt en tilgang, der er god, på kryds og tværs af psykologiske problemer: rekrutteringen af den indre medføler.

Hvad er medfølelse?

Medfølelse er en tilstand af afslapning, varme, accept, ro, tillid, tryghed, tilstedeværelse, åbenhed, tolerance og nysgerrighed. Med tilstand mener jeg en total psykologisk og kropslig manifestation lige fra tankerne, til følelserne, til kropsudtrykket, til handlingerne.

Hvem er den indre medføler?

Den indre medføler er ham/hende, der giver dig en indre krammer, når du har en dårlig dag. Det er ham/hende, der siger noget beroligende og klogt til dig, så du slapper lidt bedre af. Det er følelsen og kropstilstanden af varme, ro, accept og tillid.

For de fleste mennesker er det et rekrutteringsarbejde at komme i kontakt med den indre medføler, dvs. en slags ansættelse af en ny tankestil/væremåde. Ved at øve dig på at tænke, føle, mærke og handle med medfølelse på problemer/udfordringer/dilemmaer, stimulerer du nye netværk i hjernen og resten af kroppen, som hjælper dig med at huske tilstanden, således at den træder mere og mere i forgrunden af dine tanker, følelser, kropstilstand og handlinger.

Det er vigtigt, fordi vi alle samme har brug for en lille pause i ny og næ. En pause fra vores egen selvkritik, fra stress på jobbet, i parforholdet, familielivet osv. Alt dette tilbage på, hvordan vi håndterer den stress, som vi pålægger os selv med selvbebrejdende ord, og som vi møder ude i verden. Skælder du dig selv ud, hvis der er noget du ikke har nået? Kritiserer din chef eller din partner dig? Du kan integrere medfølelse som en del af din håndtering og derfor er det et vigtigt stykke arbejde, som starter først og fremmest med dig selv.

Hvordan gør du?

Du starter med at smage lidt på ordene. Hvilke billeder, associationer og fornemmelser dukker op? Du kan eventuelt skrive dem ned, smage videre, lave et mindmap, og summe lidt på dem. Skriv de tanker, følelser og handlinger ned, som du forestiller dig ville komme fra medfølelse. Beskriv hvordan din krop ville opføre sig og udtrykke sig, hvis den var medfølende. Hvis du er en af dem der mediterer jævnligt, kan du meditere på tilstanden. Ellers kan du forsøge at indtage tilstanden ud fra de nøgleord du har fundet frem til.

Hvilende i denne tilstand kan du gribe fat i et problem du oplever at have i dit liv. Hvordan kan du se medfølende på det? Hvordan kan du føle medfølende omkring det? Hvordan kan du handle medfølende på det?