Præstationsangst er angsten for ikke at kunne præstere ‘ordentligt’/‘tilstrækkeligt’ under sex. For at forklare hvordan vi kan arbejde med præstationsangst, skal vi forstå 1) hvad er angst? og 2) hvad er standarden for at levere ordentligt/tilstrækkeligt, eller endnu vigtigere, hvem sætter/definerer den standard?

Angst kan forstås som psykologisk reaktion der hænger sammen med en kropslig reaktion: det kan være en række af negative tanker om sig selv eks. ‘jeg klarer den ikke’, ‘tænk nu hvis han ikke kan lide mig’, ‘er jeg god nok?’ – disse tanker vil have et følelsesmæssigt ekko af eks. ængstelighed, nervøsitet, frustration, nedtrykthed – disse følelser vil manifestere sig i kroppen, som en stress-reaktion, med øget vejrtrækning, koldsved, rastløshed, uro i maven – som alt sammen munder ud i en adfærd eller handling eks. at trække sig væk, at skubbe sin partner væk m.m. Denne kædereaktion kan bevæge sig i en selvforstærkende spiral, hvor tankerne og reaktionerne glider længere og længere ud af en tangent, bliver mere og mere katastrofale/dramatiske og som ultimativt bevirker, at kroppen oversvømmes af stresshormoner, som nedsætter den seksuelle arousal dvs. den fysiologiske ophidselsesevne – og alt dette medfører uhensigtsmæssig adfærd som for mange er med til at forværre og opretholde den dumme cyklus.

Angsten kan opstå specifikt i relation til det seksuelle evt. med baggrund i tidligere dårlige oplevelser osv., eller der kan ligge en anden angst-tilstand til grund for den seksuelle, som bl.a. viser sig seksuelt, men også på andre livsområder. Angsten kan også forstås som et grundliggende dårligt forhold til én selv, et lavt selvværd.

Noget af det der bidrager til vores tanker om det at præstere godt seksuelt finder vi i ‘præstationskulturen’, der sætter høje standarder for vores seksuelle ydeevne. For mænd kan det være hele tiden at skulle stå klar med en stor stolt stiv pik, som kan holder i evigheder. For kvinder kan det være et krav om at have lyst hele tiden, at være konstant liderlig, at blive våd bare ved synet af en pik og få orgasmer i spandevis. Præstationskulturen stiller krav på alle livets områder: det er et ydre/samfundsskabt pres om at levere konstant, det bedste, det hurtigste, det største, det flotteste, på arbejdet, i parforholdet, som forældre, som elskere osv. Dette skaber en grundstemning af stress på arbejdspladsen, i familien, i parforholdet og i sexlivet. En slags konstant aktivering af alarmberedskabet, som breder sig i ringe på livets forskellige domæner. Præstationskulturen definerer altså nogle standarder som vi måler os med og internaliserer og dermed gør til målestok i vores eget individuelle (sex)liv.

Hvad kan du gøre ved det?

Lær din angst at kende ud og ind ved at undersøge hvilke spiraler af tanker, følelser, kropsimpulser og adfærd/handlinger, der opstår i forbindelse med sex (eller seksuelle situationer, der trigger dig).

Reflekter grundigt over dine egne præstations-standarder – definer dem på ny og med dine egne ord evt. sammen med din partner.

Få hjælp!